įkirpti

įkirpti
1 įkir̃pti, į̃kerpa, -o 1. tr., intr. žirklėmis įrėžti, įpjauti: Birbia kai avis, į uodegą įkirpta P.Cvir. Laksto kaip uodegon inkirptas Ut. Nebekirpk, per toli jau įkirpai Š. Įkirpk jam į ausį, tai gal neužmirš Gs. Kišenės įkirptos (prakirpus medžiagą, įleistos į vidų) . 2. tr. įręsti: Kas čia į duris tą karpą įkirpo? Krkl. Seniau spaudindavo kningas įkirptomis į lentą litaromis A1884,22. 3. tr., intr. prk. duoti, paskirti, nubausti: Dvejus metus kalėjimo inkir̃po Dbk. Gal dar didesnę bėdą arba pabaudą įkirps J.Balt. Įkir̃po, kad visą amžių atsiminsiu Vj. 4. intr. prk. mušti, duoti rykščių: Matai, kai įkirpaũ vaikui į uodegą, koks geras pasidarė Srv. 5. refl. prk. apsigauti: Ar nesakiau, kad insikirpsi, pirkdama tuos čeverykus! Btr.
◊ į aũsį įsikir̃pti gerai įsidėmėti: Įsikir̃pk į aũsį, kas reik daryti Gs.
\ kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; prakirpti; prikirpti; sukirpti; užkirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • įkirpti — įkir̃pti vksm. Netýčia įkirpaũ mẽdžiagą, į mẽdžiagą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirpti — 1 iškir̃pti, ìškerpa, o tr. 1. žirklėmis išrėžti iš viso gabaliuką: Kiauliaropės vainiklapiai giliai iškirpti rš. | prk.: Per saulės užtemimus mėnulis labai švariai iškerpa saulės dalį rš. | refl. tr.: Jei kas tave išgandino, tai pritykojęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išveizėti — 1. NdŽ, Pln žr. išveizdėti 1: Elena išveizėjo visas kningas – nėr tos vardo dienos Trk. Išveizėjo, išvartė visus pašalius ir nerado Brs. Išveizės iš visų pusių, iškratys, tada pirks Krš. Par vis mistras norėjo išveizėti tus kraštus, vis norėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirptelėti — 1 kìrptelėti, ėja ( i), ėjo intr., kir̃ptelėti 1. truputį įkirpti žirklėmis: Kìrptelėk čia man biškį su žirklėms Vkš. 2. truputį pakarpyti (ausimis): Napoleono žirgas kirptelėjo ausimis rš. 3. prk. šmaikščiu daiktu staigiai sušerti, suduoti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirpti — 1 kir̃pti, ker̃pa, o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirpti — 1 nukir̃pti, nùkerpa, o tr. 1. žirklėmis nurėžti, nupjauti, patrumpinti: Nukirptus plaukus reikia visada sudeginti Prk. Vilna nukirpta N. Nukirps tau liežuvį, kad ir šnibždomis nesišauktum Gmž. Kur ilgas plaukas, nukirpk J. 2. žirklėmis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakirpti — 1 pakir̃pti, pàkerpa, o tr. 1. žirklėmis ką patrumpinti: Buvo tatai rudais, pakirptais uostais, plono balselio žmogutis Žem. Pakir̃pkit sparnus, tai nelakios Sn. Pakir̃pk man plaukus, jau toki užaugo, kad net į ausis lenda Kt. Žolę pakir̃pti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkirpti — 1 perkirpti tr.; SD326, N žirklėmis į dvi dalis padalyti: Pusiau audeklą parkirpk J. Parkirpk pusiau ir turėsi du abrūsus Als. kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”